ការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សា បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រដោយមន្ត្រីវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ

ថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង បានទទួលប្រតិភូមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា និងអ្នកជំនាញវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ ដើម្បីមកធ្វើការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញក្សេត្រសាស្ត្រ ដែលបានអភិវឌ្ឍន៍ឡើងរវាងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង និង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) ក្រោមការគាំទ្រដោយគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)។ ការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សានេះ គឺធ្វើឡើងដោយលោកបណ្ឌិត ស្រ៊ាន ពៅ ជាអ្នកជំនាញវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ និងមានការសម្របសម្រួលដោយ មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា។ ការវាយតម្លៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះ គឺជាលើកទី២ បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាកាលពីថ្ងៃទី០១-០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយលោកបណ្ឌិត ខាន់ បូផាន់។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រួមមាន លោកសាស្ត្រាចារ្យជំនួយ ឡឹក វីរៈ សាកលវិទ្យាធិការរង និងជាប្រធានសមាសភាគ C.1 នៃគម្រោង HEIP ព្រមទាំងមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីភាពជាដៃគូ (Partnership Program ... click to continue

ការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សា បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយមន្ត្រីវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ

ថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង បានទទួលប្រតិភូមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា និងអ្នកជំនាញវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ ដើម្បីមកធ្វើការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញវិស្វកម្មអេឡេត្រូនិចនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដែលបានអភិវឌ្ឍន៍ឡើងរវាងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង និង វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្រោមការគាំទ្រដោយគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)។ ការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សានេះ គឺធ្វើឡើងដោយលោកបណ្ឌិត ថាប់ ថារឿន ជាអ្នកជំនាញវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ និងមានការសម្របសម្រួលដោយ មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា។ ការវាយតម្លៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះ គឺជាលើកទី២ បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាកាលពីថ្ងៃទី០១-០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយលោកបណ្ឌិត ខាន់ បូផាន់។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រួមមាន លោក ឡឹក វីរៈ សាកលវិទ្យាធិការរង និងជាប្រធានសមាសភាគ C.1 នៃគម្រោង HEIP ព្រមទាំងមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីភាពជាដៃគូ (Partnership Program) មន្ត្រីទទួលបន្ទុកមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសកម្មវិធីវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ក្រៅពីការប្រជុំពិភាក្សាលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការវាយតម្លៃ ក៏មានការចុះពិនិត្យផ្ទាល់នូវសម្ភារបម្រើឲ្យការបង្រៀននិងរៀន និងបន្ទប់ពិសោធន៍នានា សម្រាប់និស្សិតអនុវត្ត។ ជាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃ កម្មវិធីសិក្សាជំនាញ អេឡិចត្រូវនិច និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (Electronics and Automation Engineering) របស់សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ទទួលបានការវាយតម្លៃដោយពិន្ទុល្អប្រសើរ។   ... click to continue

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងសាកលវិទ្យាល័យ និងសហគ្រិនជនជាតិចិន មកពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Hi-Park SEZ Bavet

ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដឹកនាំដោយលោក ឡឹក វីរ: សាកលវិទ្យាធិការរង បានជួបប្រជុំ និងពិភាក្សាជាមួយសហគ្រិន និងវិនិយោគិនជនជាតិចិន មកពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Hi-Park បាវិត ស្តីពីការជ្រើសរើស និងសម្រាំងធនធានមនុស្ស ពិសេសនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និង ធ្វើកម្មសិក្សាការងារនៅបណ្ដារោងចក្រនានាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះ។ ជំនាញដែលតំបន់ត្រូវការរួមមាន គណនេយ្យ (Accounting)  គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Management) គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human resource management) និង ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន (Customer communication ... click to continue

ការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សា ចំនួន៤ ដោយអ្នកជំនាញវាយតម្លៃកម្មវិធីជាតិ មកពីអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា

ថ្ងៃទី០១-០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង បានទទួលប្រតិភូមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា និងអ្នកជំនាញវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ ដើម្បីមកធ្វើការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សា ចំនួន៤ ដែលបានអភិវឌ្ឍន៍ឡើងរវាងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង និង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ចំនួន២កម្មវិធី (ជំនាញក្សេត្រសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសត្វ) និង វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ចំនួន២កម្មវិធី (ជំនាញមេកានិច និង អេឡេត្រូនិចនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម)។ ការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សានេះ គឺធ្វើឡើងដោយលោកបណ្ឌិត ខាន់ បូផាន់ ជាអ្នកជំនាញវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ និងមានការសម្របសម្រួលដោយ មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា។ ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីដំណើរការវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សានេះ ធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាព លោក ឡឹក វីរៈ សាកលវិទ្យាធិការរង និងជាប្រធានសមាសភាគ១ នៃគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP ... click to continue

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និង ភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី Project-Based Learning (PBL)

ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និង ភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី Project-Based Learning (PBL) ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកអប់រំ សរុបប្រមាណ២៥រូប ដោយមានវាគ្មិនជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីស្ថានទូតអាមេរិច។ On August 03, 2023, the Faculty of Arts, Humanities and Foreign Languages of Svay Rieng University organized a Workshop on Project-Based Learning (PBL) for a total of 25 lecturers and ... click to continue

សិក្ខាសាលា ស្តីពី គំរូក្របខណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

នាថ្ងៃទី២៦ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមការងារគម្រោង ព្រមទាំងបុគ្គលិក មន្ត្រីអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងចំនួន ៣៣នាក់ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ទុំ សារាវុធ សាកលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពី គំរូក្របខណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារ អង្គរប៉ារ៉ាឌី ខេត្តសៀមរាប ដែលសម្របសម្រួលដោយ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងធ្វើបទបង្ហាញ និងណែនាំដោយលោក បេង ស៊ីម៉េត មន្ត្រីអប់រំជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោក។ លោក បេង ស៊ីម៉េត មន្ត្រីអប់រំជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោក បានចែករំលែកបទពិសោធន៍, បទបង្ហាញពី Svay Rieng University-Leadership for Results-Action Plan 2023-2024 And Beyond (working paper) និង សម្របសម្រួលដំណើរការរៀបចំគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា ដំណាក់កាលទី២ (HEIP- 2) ដែលផ្តោតសំខាន់លើការ ធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សា Modernization Curriculum ជាមួយនឹងកម្មវិធីវិនិយោគ Investment Project ដែលក្នុងនោះគឺនឹងត្រូវបញ្ចូលនូវវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែប Project-Based Learning ... click to continue

សូមថ្វាយព្រះរាជសព្វសាធុការពរ ថ្វាយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម គម្រប់៨៧ យាងចូល ៨៨ព្រះវស្សា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

... click to continue

កិច្ចប្រជុំCALOHEA Sixth General Meeting ប្រទេសម៉ាឡេសុី

ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ អត្ថបទ ប៉ែន ឌីណា ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារគម្រោងCALOHEAរបស់សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងចំនួន០២រូប ដឹកនាំដោយលោកស៊ិន ពុទ្ធាសាធ សាកលវិទ្យាធិការរង និងជាប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងនិងលោកប៉ែន ឌីណា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ CALOHEA Sixth General Meeting នៅសណ្ឋគារ Concorde Hotel, ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល០៣ថ្ងៃ ផ្តោតលើការចែករំលែកការអនុវត្តនៃយន្តការធំៗចំនួន៣ Recognition Mechanism​ (RM)ដែលមានយន្តការRM 1 Qualification Reference Framework, RM 2 Student Workload and RM 3 Authentic Assessment តាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញ និងការពិភាក្សាដោយមានអ្នកសម្របសម្រួលតាមជំនាញ SAG។ ការពិភាក្សាតាមក្រុមជំនាញ Subject Area Group (SAG)ទាំង៣ដែលមាន Civil Engineering, Medicine និង Teacher Education ការ​រៀបចំផែនការត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ និងថ្ងៃទី៣នៃកិច្ចប្រជុំត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ជាការធ្វើបទបង្ហាញលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាក្រុមទាំង៣ និងកម្មវិធីបន្ទាប់ជាការពិភាក្សាការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំNational ... click to continue