ពីធីផ្សព្វផ្សាយលើកទី៤ដល់និស្សិត ឆ្នាំទី១នៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងស្តីពីការចូលជាសមាជិក ស.ស.យ.ក. ប្រចាំគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

ថ្ងៃចន្ទ ១៥កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំខាល ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះក្រុមការងារ យុវជនស.ស.យ.ក.ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង បានរៀបចំ ពីធីផ្សព្វផ្សាយលើកទី៤ដល់និស្សិត ឆ្នាំទី១នៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ចំនួន២១៤នាក់ ស្តីពីការចូលជាសមាជិក ស.ស.យ.ក. ប្រចាំគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាតាមរយៈUYFC app និងកម្មវិធី#BeyondTheGames ... click to continue