ប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាអប់រំចិន-អាស៊ាន២០២៣

ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងចំនួន៤រូប

 

ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យទុំ សារាវុធ សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងបានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាអប់រំចិន-អាស៊ាន២០២៣ នៅសាល2023 China-ASEAN Education Cooperation Week ក្នុងខេត្តGuizhou ប្រទេសចិន ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំ។