ទិវាបរិស្ថាន ៥ មិថុនា នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង (World Environment Day June 05)

នាថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ សាកលវិទ្យាល័យបានរៀបចំប្រារព្ធទិវាបរិស្ថាន ដោយបានដឹកនាំនិស្សិតធ្វើការសំអាតបរិស្ថាន ប្រមូលសម្រាម ប្លាស្ទិក កាកសំណល់កំប៉ុង និងសម្ភារដែលលែងប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត យកមកទុកដាក់ក្នុងធុងសម្រាម ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការចូលរួមក្នុងទិវាបរិស្ថាននេះ គឺជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការជំរុញនូវសេដ្ឋកិច្ចចក្រា ក៏ដូចជាការធានាមិនឱ្យបានសម្រាមប្លាស្ទិកនៅក្នុងបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សា។ ចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានសាលារៀន គឺចូលរួមថែរក្សាភពផែនដីសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់គ្នា។

On June 05, 2024, the Svay Rieng University organized the Environment Day by leading the students to clean up the environment, collect garbage, plastic, waste, cans and other obsolete materials and put them in the trash properly. Participating in this Environment Day is a contribution to boosting the Circular Economy as well as ensuring that plastic waste is not having on campus. Participate in preserving the school environment, participate in preserving the planet for all mankind.