ស្វាគមន៍ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

សូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សទើបជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ​វិធីដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន - បំពេញពាក្យសុំចូលរៀន electronics (pdf) ផ្ញើរទៅគ្រឹះស្ថាន - ព្រីនចេញ បំពេញ រួចយកទៅដាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ឬ - អញ្ជើញទៅទទួលពាក្យសុំចូលរៀន បំពេញ និងដាក់ ដោយផ្ទាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង សំណុំពាក្យសុំចូលរៀន application form2020 សំណុំពាក្យសុំចូលរៀន(អាចបំពេញបានក្នុងទម្រង់ electronic)application_form2020_fillable ... click to continue

ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង (PA) សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការកសាង សមត្ថភាពគុណវុឌ្ឍិមន្រ្តីអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាជំនាញភាសាអង់គ្លេស ក្រោមគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា ដែលគាំទ្រថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាល ជាកម្ចីធនាគារពិភពលោក តាមរយៈក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។                                                                     ... click to continue

Invitation for quotation (walking tiler and water pump)

Invitation for quotation (walking tiler and water pump) សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមផ្ដល់ការពិគ្រោះថ្លៃ គោយន្ដដើរតាម និងម៉ាស៊ីនបូមទឹក   pdf: Walking Tiler and Water Pump ... click to continue

Invitation for bid (rebid camera and SRU MIS)

Invitation for bid (rebid digital camera and SRU MIS) សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ កាំម៉េរ៉ាឌីជីថល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង pdf: rebid camera and SRMIS         ... click to continue

ការសិក្សាអនឡាញអំឡុងពេលបង្ការ ទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង​បានរៀបចំ​ប្រព័ន្ធសិក្សា​អនឡាញ​ដោយ​ប្រើប្រាស់ Microsoft Teams ចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈ​  teams.microsoft.com វិធីប្រើប្រាស់ Microsoft Teams(ជាភាសាខ្មែរ):​ User Guide for Ms Team ​វិធីប្រើប្រាស់ Microsoft Teams (English):​ MicrosoftTeamsforEducation_QuickGuide_EN-US ជាវីដេអូ https://youtu.be/-iXa6ACifdU ក្នុងករណីមានបញ្ហាបច្ចេកទេសសូមទាក់ទងក្រុមការងារ តាមរយៈទូរសព្ទ ឬ telegram : 092622207, 077661611 ... click to continue

Invitation for Bid

INVITATION FOR BID PROCUREMENT OF GOODS, SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION LAB EQUIPMENT FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY MoEYS-HEIP-NS-G-042 ... click to continue