click image for large view

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និរន្តរភាពកសិកម្ម

 ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់កសិកម្មដោយចិរភាព បង្កើតឡើងដោយគម្រោង ការអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយគុណភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យថ្មីនៅបណ្តាខេត្តនៃកម្ពុជា (UNICAM) ដែលសហការផ្ដល់មូលនិធិដោយ កម្មវិធី Erasmus+ នៃសហគមន៍អឺរ៉ុប។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មី នៅកម្ពុជា