click image for large view

ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

បេសកកម្ម
ដេប៉ាតឹម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងមានបេសកកម្មដូចខាងក្រោមៈ
•    បង្កើនសមត្ថភាពជំនាញដល់និស្សិតតាមរយៈការបណ្តុះគំនិតការស្រាវជ្រាវ និងប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ ក្នុងការបង្រៀន ការរៀន ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គមប្រកបដោយនិរន្តភាព។
•    ផ្តល់នូវកម្មវិធីសិក្សាថ្មីៗដែលសមស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់។
•    ផ្តល់ឲ្យមានការអនុវត្តជាមូលដ្ឋាន។
គោលដៅ
ពង្រឹងចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានដែលជាគ្រឹះសម្រាប់បន្តការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រស្របតាមជំនាញ ដោយជោគជ័យ។
វត្ថុបំណង
•    ធ្វើឲ្យនិស្សិតមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខវិជ្ជាក្នុងវិស័យទាំងបួន។
•    ធ្វើឲ្យនិស្សិតមានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង ការអនុវត្ត។
•    ធ្វើឲ្យនិស្សិតមានសីលសម្បត្តិនិងការទទួលខុសត្រូវ។
•    ស្រូបយកចំនួននិស្សិតឲ្យចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានយ៉ាងតិច៧០០នាក់នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សានីមួយៗ។